img

Biziň önümlerimiz

Plane sun

Ispaniýa degişli bir görnüşdir. Miwesi ýassy, etli bölegi sarymtyl we gaty bir şetdalydyr. Ysy gowydyr. Hasyly boldyr. Territoriýada lyun aýynyň soňlaryna hasyl alynjagy çaklanylýar. Umuman 1547 sany ekiljek görnüş bolup, tutýan meýdany bolsa 1.21 gektarlyk göwrüme eýedir. Doly hasyl berende (ekilenden 4-5 ýyl soňra) 30 tonna töweregi miwä garaşylýar.


Extreme 314

Ispaniýa degişli bolup Extreme seriýasy örän gowy görnüşdir.

Miwesi gyzyl reňklidir. Miwäniň etli bölegi sarymtyl we datlydyr. Tapawutly howa şertlerine uýgunlaşma ukyby ýokarydyr. Territoriýada Maý aýynyň soňlaryna hasyl alynjagy çaklanylýar. Umuman 952 sany ekiljek görnüş bolup, tutýan meýdany bolsa 0.74 gektarlyk göwrüme eýedir. Doly hasyl berende (ekilenden 4-5 ýyl soňra) 20 tonna töweregi miwä garaşylýar.


Extreme 514

Ispaniýa degişli bolup Extreme seriýasy örän gowy görnüşdir.

Miwesi gyzyl reňklidir. Miwäniň etli bölegi sarymtyl we datlydyr. Hasyl ýygnalandan soňky ömri uzakdyr. Territoriýada lyun aýynyň ortalaryna hasyl alynjagy çaklanylýar. Umuman 833 sany ekiljek görnüş bolup, tutýan meýdany bolsa 0.65 gektarlyk göwrüme eýedir. Doly hasyl berende (ekilenden 4-5 ýyl soňra) 16 tonna töweregi miwä garaşylýar.