img

Biziň önümlerimiz

Pioneer

Ir miwe berýän görnüşdir. Miwesiniň daşky reňki gyzyldyr.

Black splendor görnüşine tozanlaşdyryjy hökmünde ulanylmak üçin niýetlenendir.


Black Splendor

Ortaça iri bolup, gara reňkli miwesi bolan bol hasyl berýän birgörnüşdir. Agaç sütüni ortaça berklikde ösýändir. Territoriýada lyun aýynyň ortalaryna hasyl alynjagy çaklanylýar. Umuman 6996 sany ekiljek görnüş bolup, tutýan meýdany bolsa 4.92 gektarlyk göwrüme eýedir. Doly hasyl berende (ekilenden 5-6 ýyl soňra) 100 tonna töweregi miwä garaşylýar.